Logistyka

Możemy dostarczać nasze produkty

Kontenery

Luzem lub w workach po 50 kg.

Wagony do przewozu zboża

Luzem.

Samochody drogowe do przewozu ziarna .

Luzem.

Tiry

Worki BIG-BAG po 1 t.

Statki

Luzem.

Kontenery do przewozu ziarna

Dostawa luzem na terytorium Unii Europejskiej do magazynu nabywcy.